Nieuwe CAO vlakglasbranche

http://www.glasbrancheorganisatie.nl/over-ons/actualiteiten/default.asp?page=detail&id=524

Masterplan NCE 2018-2021 DEF

Lees hier alles over de plannen voor de opleidingen 2018-2021.

In samenwerking met het NCE, nationaal centrum voor erfgoedopleidingen, heeft de OVG  een opleiding ontwikkeld tot gespecialiseerd restauratieglazenier. Per oktober 2020 kan men zich daarvoor aanmelden. Lees meer hierover op https://www.erfgoedopleidingen.nl

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/documenten/beleidsnotas/2018/06/22/erfgoed-telt-de-betekenis-van-erfgoed-voor-de-samenleving

Nieuws & Agenda

Masterplan Erfgoedopleidingen

Masterplan NCE 2018-2021 DEF

Lees hier alles over de plannen voor de opleidingen 2018-2021.

Opleiding gespecialiseerd restauratieglazenier.

In samenwerking met het NCE, nationaal centrum voor erfgoedopleidingen, heeft de OVG  een opleiding ontwikkeld tot gespecialiseerd restauratieglazenier. Per oktober 2020 kan men zich daarvoor aanmelden. Lees meer hierover op https://www.erfgoedopleidingen.nl