Nieuws & Agenda

Wilt u uw personeel een erfgoed-opleiding laten volgen? Klik dan op de link voor meer informatie.

https://www.erfgoedopleidingen.nl/nieuws/nieuw-prins-bernhard-cultuurfonds-ambachtenstipendium-restauratie-

Laatste nieuws omtrent loodwaardes, november 2023

https://www.glazeniersgilde.nl/wp-content/uploads/2023/11/Loodwaardes.pdf

Opleiding Erfgoedondernemer gestart en mogelijkheid om deel te nemen

Dit programma is voor alle ambachtslieden en restauratoren die zich willen bekwamen in ondernemersvaardigheden.  Ook zijn er mogelijkheden om workshops te volgen. Betaald door het rijk. Voor informatie en inschrijving kijk op de website.https://erfgoedondernemers.com/

Najaarsvergadering gepland op 23 november 2023 in Alkmaar

Houdt u er alvast rekening mee? We gaan het Grote Raam in Alkmaar bekijken en we vergaderen in het atelier van Marije Wolfswinkel in Noord Scharwoude. Het programma krijgt u nog opgestuurd.

Ongerustheid over een naderend verbod op het gebruik van lood

Via onze Belgische collega’s van het Corpus Vitrearum, bereikte ons het bericht dat met name in Frankrijk de ongerustheid groot is voor wat betreft de naderende nieuwe regelgeving met betrekking tot werken met lood in de vernieuwde opzet van de Europese regelgeving. Er is in Frankrijk een lobby gestart door een drietal senatoren. Zij hebben een document opgesteld om de zaak in het voordeel van de glazeniers te bepleiten.

In het kort komt het erop neer dat men er vanuit gaat dat het gebruik van lood weliswaar niet verboden zal worden, maar dat de voorwaarden voor een uitzonderingsaanvraag zó streng zullen zijn dat met name de kleine bedrijven en de zzp’ers er mogelijk door bedreigd zullen worden.

De OVG doet er alles aan dat in haar vermogen ligt om de druk op de besluitvorming op te voeren. We creëren bewustzijn bij iedereen, lid of geen lid die met het materiaal werkt en we brengen dit natuurlijk ook voortdurend onder de aandacht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, alsmede doen we een beroep op steun vanuit de politiek.

Op dit moment vindt overleg plaats  tussen de OVG en de bevoegde instanties in Duitsland, België en Frankrijk.

 

 

Drie OVG leden mogen zich als eerste Gediplomeerd Restauratie Glazenier noemen

Op 29 april jl. behaalden drie OVG leden het diploma Restauratie Glazenier van de nieuwe Erfgoed opleiding van het NRC. Op de foto Links boven docent Betty Bulthuis, Lennard de Jonge, Maurice Koops, Herman van Rongen, Rob Crèvecoeur, examinator. Links onder Ellen van der Leeden, docent en daarnaast de examinatoren Hermine van der Does, Coen Mesterom en Taco Hermans.

Voorjaarsvergadering 11 mei in het Eemklooster in Amersfoort

We ontmoeten elkaar in Amersfoort, waar onlangs de eerste lichting restauratie glazeniers is geëxamineerd. We bekijken de examenstukken en we krijgen een rondleiding door de kapel. Aansluitend genieten we gezamelijk van een italiaans buffet in restaurant La Cantina en daarna houden we de vergadering in de serre.

 

GLAS 2023

GLAS 2023 vindt plaats op vrijdag 24 maart 2023 bij de RCE in Amersfoort. Bekijk het gehele programma op onze website. Je kunt je daar ook kosteloos aanmelden: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/03/24/kennismiddag-glas2023

De middag is het vervolg op GLAS2022, een symposium dat in het Rijksmuseum plaatsvond, en wordt georganiseerd door een jaarlijks wisselende groep uit het netwerk van de Glasgenoten.

Ledenvergadering 19 januari 2023

Voor onze leden en sympathisanten organiseren we twee keer per jaar een glas-gerelateerde excursie voorafgaand aan de vergadering en we hebben dan een gezamenlijke lunch, borrel en of diner.De uitgestelde najaarsvergadering zal plaatsvinden in het atelier van Ellen van der Leeden in Zeeland (plaats in Noord- Brabant). We bezoeken eerst de Sint Petruskerk in Uden, waar we een rondleiding krijgen en uitleg over de glasramen die gemaakt zijn door Theo Mols. Aansluitend borrel, diner en vergadering. U kunt zich opgeven voor deelname via het secretariaat. Bent u geïnteresseerd om lid te worden, maar wilt u eerst kennis met ons maken, dan bent u ook welkom op één van onze vergaderingen. Neemt u dan contact op met het secretariaat.