Glas-in-lood

Glas in lood

Glas in lood is al oud. Het ambacht  bestaat reeds sinds de Romeinen, die al vensterglas gebruikten. De moeilijkheid was echter om grote vlakke platen te maken die in een raam gezet konden worden. Men slingerde aanvankelijk een geblazen hete glasbel rond, totdat er een plaatje glas ontstond (van ongelijke dikte). Zo moet men op het idee gekomen zijn om deze plaatjes te verbinden met lood strippen, zodat grote vensters gemaakt konden worden.De oudste bewaard gebleven ramen dateren van rond 1000 na Chr. Deze uit gebrandschilderde lijnen en kleurig glas bestaande religieuze voorstellingen van Romaanse en gotische kerken, dienden ervoor om ongeletterde gelovigen de bijbel verhalen te vertellen. Je zou kunnen zeggen dat het de eerste stripverhalen waren. In de Renaissance nam de kunst van het glas-in-lood maken een grote vlucht en ontstonden er gildes die zich hier speciaal op toelegden.In Nederland zijn de Renaissance ramen nog volop aanwezig; bijvoorbeeld de beroemde ramen van de St. Janskerk in Gouda.
Tot in de jaren dertig werden nog flink veel ramen gemaakt in de Amsterdamse school stijl, Jugendstil of abstracte eenvoudige ontwerpen die men het meest tegenkomt in Rotterdam en de West-Friese dorpen. De meeste bovenlichten in de huizen waren voorzien van glas in lood. In de jaren zeventig verdwenen veel raampartijen omdat in die tijd de woonmode ‘ruim’ en ‘licht’ was.
Heden ten dagen wordt de schoonheid van glas-in-loodkunst weer volop gewaardeerd.

Hoe worden platen glas gemaakt?

Er zijn veel verschillende soorten glas. Een grove indeling is: mondgeblazen glas, gewalst glas, getrokken (machinaal) glas en floatglas.
Mondgeblazen glas wordt geblazen in een vorm (cilinder), deze cilinder wordt open gesneden en gevlakt in een vlakoven. Na afkoeling worden de platen eruit gesneden.
Gewalst glas wordt vervaardigd op een ijzeren tafel; het warme glas wordt gestort op een koele ijzeren tafel; meteen daarna wordt het glas gewalst. Door het warmte-koude-kontrast ontstaat een wolkige structuur in het glas waardoor het minder doorzichtig is dan geblazen of getrokken glas.
Getrokken glas wordt uit de machine “getrokken” en daarna op maat gesneden. Machinaal getrokken glas is gelijkmatig van structuur en dikte, in tegenstelling tot mondgeblazen glas. Het ingewikkelde en tijdrovende productieproces maakt dit glas uiteraard ook veel duurder.

Float- of vlakglas

Vandaag de dag is de productie van glas een volcontinue proces. 24 uur per dag wordt een brede, schier oneindige baan gloeiendheet vlakglas geproduceerd volgens het Float principe. Dit proces zal niet eerder stoppen dan dat de installatie vervangen moet worden door slijtage, of het glas dat uit de oven komt, teveel fouten heeft. Aan het begin van het proces worden de grondstoffen (zilverzand, kalk, soda en dolomiet) uit enorme silo’s, in een exact afgewogen samenstelling, gemengd met glasgruis in de oventrechter gebracht. In een lange oven wordt het mengsel van grondstoffen bij een temperatuur van ca. 1500 graden Celsius gesmolten. Een constante temperatuur is van groot belang bij dit proces. Een baan van vloeibaar glas schuift langzaam door de tunneloven.

Nieuws & Agenda

Glazeniers Bijeenkomst 15 juli 2020

Alle leden en sympathisanten zijn van harte uitgenodigd in het Gelderse Laren voor een informeel samenzijn en de uitgestelde ALV. Er wordt voor een catering gezorgd en u heeft allen inmiddels de uitnodiging per email ontvangen. Wij verheugen ons op het weerzien!

Masterplan Erfgoedopleidingen

Masterplan NCE 2018-2021 DEF

Lees hier alles over de plannen voor de opleidingen 2018-2021.

Opleiding gespecialiseerd restauratieglazenier in de maak

In samenwerking met het NCE, nationaal centrum voor erfgoedopleidingen, werkt het OVG momenteel aan het opzetten van een opleiding tot gespecialiseerd restauratieglazenier. Deze opleiding is een vervolg van het keuzedeel restauratie van de MBO opleiding ‘Glas’ van het Sint Lucas te Boxtel. Dit keuzedeel brengt de OVG tot stand in samenwerking met ‘klein specialistisch vakmanschap’ onderdeel van SBB, overkoepelend orgaan for beroepsonderwijs en bedrijfsleven.http://www.s-bb.nl

Voor meer informatie kunt u bellen met onze voorzitter mevrouw M.Wolfswinkel 06-41553617