Over Glazeniersgilde OVG

Vanouds was de glazenier een vrij solitair ambachtsman. Dat is tegenwoordig anders.

Sinds 1999 bestaat de Ondernemersvereniging van Glazeniers (OVG). Ontstaan vanuit de behoefte tot samenwerking en behoud van kwaliteit in het ambacht.
Binnen onze branchevereniging is er een gezonde zakelijke concurrentie maar tegelijk ook samenwerking en kennisuitwisseling. Er is het onderling streven naar innovatie en kostenvermindering. Er is aandacht voor de werkomgeving en het verantwoord omgaan met materialen en technieken.
Er zijn naast de traditionele ook vele moderne technieken bijgekomen. Ze worden ingezet en geven inspiratie door de mogelijkheden ervan: fusen, slumpen, straaltechnieken en ultra hogedruk waterstraalsnijmachineā€™s ; ze zijn te vinden in de ateliers van de aangesloten bedrijven.

Kwaliteit en kennisuitwisseling

Waar voorheen de vereniging heeft getracht de kwaliteit voorop te stellen door middel van verplichte certificering via het EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties); wordt nu de toewijding en kwaliteit van de leden gewaarborgd door middel van een kritisch bezoek aan het atelier van nieuwe leden.
Bij de aangesloten bedrijven vind u gediplomeerde glazeniers, gecertificeerde specialisten en creatieve vakmensen die op hoog niveau glaskunstproducten vervaardigen of restaureren.

Opleiding

De bestaande opleiding Creatief Vakman Glazenier, onderwezen in het St. Lukascollege te Boxtel kunnen wij helaas niet erkennen als complete opleiding tot het ambacht.
Glazeniers hebben bij tijd en wijle de toekomst van de gebrandschilderde glazen in eigen hand: ze hanteren wereldberoemde oude beglazingen, conserveren en documenteren, restaureren en kennen aan de ene kant de praktische bouwfysische principes van een beschermende beglazing en gaan aan de andere kant uit van ethische uitgangspunten die zijn verbonden aan het verantwoord handelen aan museale en monumentale glazen. OVG vind het belangrijk dat vanuit deze verantwoordelijkheid de leerlingen het vak moeten leren. In samenwerking met het NCE (Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen) probeert de OVG dan ook een gedegen opleiding op MBO niveau vorm te geven.

Samenwerking

De Ondernemersvereniging van Glazeniers overlegt met overheidsdiensten RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap); stichtingen en kerkgenootschappen; met andere gespecialiseerde vaklieden en brancheverenigingen oa GBO, (Glas Branche Organisatie) Kenniscentrumglas en GA-platform restauratie (Gespecialiseerde Aannemers); met architecten VAWR (Vereniging van Architecten in de Restauratie) en met subsidiƫnten.
In samenwerking met de stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) heeft de vereniging de URL (uitvoeringsrichtlijnen) voor het restaureren van (gebrandschilderde) glazen samengesteld. Een uitgebreid document dat zowel opdrachtgever als de architect van het bestek kan gebruiken voor verantwoorde restauratie.

Lid worden

Door lid te worden kunt u gebruik maken van de kennis en kunde van medeleden en tweemaal per jaar vergaderen we met voorafgaand een excursie.

Nieuws & Agenda

Glazeniers Bijeenkomst 15 juli 2020

Alle leden en sympathisanten zijn van harte uitgenodigd in het Gelderse Laren voor een informeel samenzijn en de uitgestelde ALV. Er wordt voor een catering gezorgd en u heeft allen inmiddels de uitnodiging per email ontvangen. Wij verheugen ons op het weerzien!

Masterplan Erfgoedopleidingen

Masterplan NCE 2018-2021 DEF

Lees hier alles over de plannen voor de opleidingen 2018-2021.

Opleiding gespecialiseerd restauratieglazenier in de maak

In samenwerking met het NCE, nationaal centrum voor erfgoedopleidingen, werkt het OVG momenteel aan het opzetten van een opleiding tot gespecialiseerd restauratieglazenier. Deze opleiding is een vervolg van het keuzedeel restauratie van de MBO opleiding ‘Glas’ van het Sint Lucas te Boxtel. Dit keuzedeel brengt de OVG tot stand in samenwerking met ‘klein specialistisch vakmanschap’ onderdeel van SBB, overkoepelend orgaan for beroepsonderwijs en bedrijfsleven.http://www.s-bb.nl

Voor meer informatie kunt u bellen met onze voorzitter mevrouw M.Wolfswinkel 06-41553617