Over Glazeniersgilde OVG

Vanouds was de glazenier een vrij solitair ambachtsman. Dat is tegenwoordig anders.

Sinds 1999 bestaat de Ondernemersvereniging van Glazeniers (OVG). Ontstaan vanuit de behoefte tot samenwerking en behoud van kwaliteit in het ambacht.
Binnen onze branchevereniging is er een gezonde zakelijke concurrentie maar tegelijk ook samenwerking en kennisuitwisseling. Er is het onderling streven naar innovatie en kostenvermindering. Er is aandacht voor de werkomgeving en het verantwoord omgaan met materialen en technieken.
Er zijn naast de traditionele ook vele moderne technieken bijgekomen. Ze worden ingezet en geven inspiratie door de mogelijkheden ervan: fusen, slumpen, straaltechnieken en ultra hogedruk waterstraalsnijmachine’s ; ze zijn te vinden in de ateliers van de aangesloten bedrijven.

Kwaliteit en kennisuitwisseling

Waar voorheen de vereniging heeft getracht de kwaliteit voorop te stellen door middel van verplichte certificering via het EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties); wordt nu de toewijding en kwaliteit van de leden gewaarborgd door middel van een kritisch bezoek aan het atelier van nieuwe leden.
Bij de aangesloten bedrijven vind u gediplomeerde glazeniers, gecertificeerde specialisten en creatieve vakmensen die op hoog niveau glaskunstproducten vervaardigen of restaureren.

Opleiding Restauratie Glazenier

In samenwerking met het NCE (Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen) heeft de OVG de opleiding Restauratie Glazenier ontwikkeld. Per oktober 2020 kan men zich daarvoor  aanmelden. Kijk op https://www.erfgoedopleidingen.nl. De bestaande opleiding Creatief Vakman Glazenier, onderwezen in het St. Lukascollege te Boxtel kunnen wij helaas niet erkennen als complete opleiding tot het ambacht.
Glazeniers hebben bij tijd en wijle de toekomst van de gebrandschilderde glazen in eigen hand: ze hanteren wereldberoemde oude beglazingen, conserveren en documenteren, restaureren en kennen aan de ene kant de praktische bouwfysische principes van een beschermende beglazing en gaan aan de andere kant uit van ethische uitgangspunten die zijn verbonden aan het verantwoord handelen aan museale en monumentale glazen. OVG vind het belangrijk dat vanuit deze verantwoordelijkheid de leerlingen het vak moeten leren.

Samenwerking

De Ondernemersvereniging van Glazeniers overlegt met overheidsdiensten RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap); stichtingen en kerkgenootschappen; met andere gespecialiseerde vaklieden en brancheverenigingen oa GBO, (Glas Branche Organisatie) Kenniscentrumglas en GA-platform restauratie (Gespecialiseerde Aannemers); met architecten VAWR (Vereniging van Architecten in de Restauratie) en met subsidiënten.
In samenwerking met de stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) heeft de vereniging de URL (uitvoeringsrichtlijnen) voor het restaureren van (gebrandschilderde) glazen samengesteld. Een uitgebreid document dat zowel opdrachtgever als de architect van het bestek kan gebruiken voor verantwoorde restauratie.

Lid worden

Door lid te worden kunt u gebruik maken van de kennis en kunde van medeleden en tweemaal per jaar vergaderen we met voorafgaand een excursie.

https://www.ga-platformrestauratie.nl/

Nieuws & Agenda

Hein van de Water van Si02 voert ontwerp uit van Daniel Nauta voor Broerekerk in Bolsward

https://bolswardsnieuwsblad.nl/artikel/1152616/daniel-nauta-ontwerpt-nieuw-koorraam-voor-bolswarder-broerekerk.html

Ledenvergadering 18 november 2021 in de Waalse Kerk in Arnhem

16.00 inloop
Hermine van der Does geeft een toelichting bij het glaskunstraam.
Apéritief en buffet, aansluitend vergadering.

.

Ballast & Bonekamp restaureren Rijksmonument Jacobus de Meerdere Kerk

Ballast & Bonekamp, glazeniers uit Groningen restaureren de ramen van de Jacobus de Meerdere kerk in Uithuizen, een megaklus!https://www.glazeniersgilde.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-24_Drenthe_Zuidoost_-_2021-07-24_print.pdf

Goos Vreugdenhil voert ontwerp uit voor de Gereformeerde Gemeente Beekbergen.

https://www.glazeniersgilde.nl/wp-content/uploads/2021/03/Goos-Vreugdenhil.pdf

 

Jentsje Popma 100 jaar

https://www.glazeniersgilde.nl/wp-content/uploads/2021/03/JP-100-Jentsje-Popma-als-glazenier.docJentsje Popma, nederlands schilder en beeldhouwer was tot 1968 ook werkzaam als glazenier. Hij maakte het voor glazeniers wel zo bekende raam met gestileerde tulpen. In Leeuwarden is de tentoonstelling nog te zien.

RI&E vlakglasbranche

Sinds eind 2020 is de risico inventarisatie & evaluatie ( RI&E ) getoetst en waar nodig aangepast. Kijk hiervoor op http://www.rie.nl

Nieuwe CAO voor de vlakglasbranche

De CAO die tot 30 september 2021 geldt is vanaf dit jaar te downloaden via www.bouwendnederland.nl/glas. Kijk op sociale zaken/CAO glas.