Over Glazeniersgilde OVG

Vanouds was de glazenier een vrij solitair ambachtsman. Dat is tegenwoordig anders.

Sinds 1997 bestaat de Ondernemersvereniging van Glazeniers (OVG). Ontstaan vanuit de behoefte tot samenwerking en behoud van kwaliteit in het ambacht.
Binnen onze branchevereniging is er een gezonde zakelijke concurrentie maar tegelijk ook samenwerking en kennisuitwisseling. Er is het onderling streven naar innovatie en kostenvermindering. Er is aandacht voor de werkomgeving en het verantwoord omgaan met materialen en technieken.
Er zijn naast de traditionele ook vele moderne technieken bijgekomen. Ze worden ingezet en geven inspiratie door de mogelijkheden ervan: fusen, slumpen, straaltechnieken en ultra hogedruk waterstraalsnijmachine’s ; ze zijn te vinden in de ateliers van de aangesloten bedrijven.

Kwaliteit en kennisuitwisseling

Waar voorheen de vereniging heeft getracht de kwaliteit voorop te stellen door middel van verplichte certificering via het EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties); wordt nu de toewijding en kwaliteit van de leden gewaarborgd door middel van een kritisch bezoek aan het atelier van nieuwe leden.
Bij de aangesloten bedrijven vind u gediplomeerde glazeniers, gecertificeerde specialisten en creatieve vakmensen die op hoog niveau glaskunstproducten vervaardigen of restaureren.

Opleiding Restauratie Glazenier

In samenwerking met het NCE (Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen) heeft de OVG de opleiding Restauratie Glazenier ontwikkeld. Per oktober 2020 kan men zich daarvoor  aanmelden. Kijk op https://www.erfgoedopleidingen.nl. De bestaande opleiding Creatief Vakman Glazenier, onderwezen in het St. Lukascollege te Boxtel kunnen wij helaas niet erkennen als complete opleiding tot het ambacht.
Glazeniers hebben bij tijd en wijle de toekomst van de gebrandschilderde glazen in eigen hand: ze hanteren wereldberoemde oude beglazingen, conserveren en documenteren, restaureren en kennen aan de ene kant de praktische bouwfysische principes van een beschermende beglazing en gaan aan de andere kant uit van ethische uitgangspunten die zijn verbonden aan het verantwoord handelen aan museale en monumentale glazen. OVG vind het belangrijk dat vanuit deze verantwoordelijkheid de leerlingen het vak moeten leren.

Samenwerking

De Ondernemersvereniging van Glazeniers overlegt met overheidsdiensten RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap); stichtingen en kerkgenootschappen; met andere gespecialiseerde vaklieden en brancheverenigingen oa GBO, (Glas Branche Organisatie) Kenniscentrumglas en GA-platform restauratie (Gespecialiseerde Aannemers).   https://www.ga-platformrestauratie.nl/   ; met architecten VAWR (Vereniging van Architecten in de Restauratie) en met subsidiënten.
In samenwerking met de stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) heeft de vereniging de URL (uitvoeringsrichtlijnen) voor het restaureren van (gebrandschilderde) glazen samengesteld. Een uitgebreid document dat zowel opdrachtgever als de architect van het bestek kan gebruiken voor verantwoorde restauratie.

Lid worden

Door lid te worden kunt u gebruik maken van de kennis en kunde van medeleden en tweemaal per jaar vergaderen we met voorafgaand een excursie.

Nieuws & Agenda

Wilt u uw personeel een erfgoed-opleiding laten volgen? Klik dan op de link voor meer informatie.

https://www.erfgoedopleidingen.nl/nieuws/nieuw-prins-bernhard-cultuurfonds-ambachtenstipendium-restauratie-

Laatste nieuws omtrent loodwaardes, november 2023

https://www.glazeniersgilde.nl/wp-content/uploads/2023/11/Loodwaardes.pdf

Opleiding Erfgoedondernemer gestart en mogelijkheid om deel te nemen

Dit programma is voor alle ambachtslieden en restauratoren die zich willen bekwamen in ondernemersvaardigheden.  Ook zijn er mogelijkheden om workshops te volgen. Betaald door het rijk. Voor informatie en inschrijving kijk op de website.https://erfgoedondernemers.com/

Najaarsvergadering gepland op 23 november 2023 in Alkmaar

Houdt u er alvast rekening mee? We gaan het Grote Raam in Alkmaar bekijken en we vergaderen in het atelier van Marije Wolfswinkel in Noord Scharwoude. Het programma krijgt u nog opgestuurd.

Ongerustheid over een naderend verbod op het gebruik van lood

Via onze Belgische collega’s van het Corpus Vitrearum, bereikte ons het bericht dat met name in Frankrijk de ongerustheid groot is voor wat betreft de naderende nieuwe regelgeving met betrekking tot werken met lood in de vernieuwde opzet van de Europese regelgeving. Er is in Frankrijk een lobby gestart door een drietal senatoren. Zij hebben een document opgesteld om de zaak in het voordeel van de glazeniers te bepleiten.

In het kort komt het erop neer dat men er vanuit gaat dat het gebruik van lood weliswaar niet verboden zal worden, maar dat de voorwaarden voor een uitzonderingsaanvraag zó streng zullen zijn dat met name de kleine bedrijven en de zzp’ers er mogelijk door bedreigd zullen worden.

De OVG doet er alles aan dat in haar vermogen ligt om de druk op de besluitvorming op te voeren. We creëren bewustzijn bij iedereen, lid of geen lid die met het materiaal werkt en we brengen dit natuurlijk ook voortdurend onder de aandacht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, alsmede doen we een beroep op steun vanuit de politiek.

Op dit moment vindt overleg plaats  tussen de OVG en de bevoegde instanties in Duitsland, België en Frankrijk.

 

 

Drie OVG leden mogen zich als eerste Gediplomeerd Restauratie Glazenier noemen

Op 29 april jl. behaalden drie OVG leden het diploma Restauratie Glazenier van de nieuwe Erfgoed opleiding van het NRC. Op de foto Links boven docent Betty Bulthuis, Lennard de Jonge, Maurice Koops, Herman van Rongen, Rob Crèvecoeur, examinator. Links onder Ellen van der Leeden, docent en daarnaast de examinatoren Hermine van der Does, Coen Mesterom en Taco Hermans.

Voorjaarsvergadering 11 mei in het Eemklooster in Amersfoort

We ontmoeten elkaar in Amersfoort, waar onlangs de eerste lichting restauratie glazeniers is geëxamineerd. We bekijken de examenstukken en we krijgen een rondleiding door de kapel. Aansluitend genieten we gezamelijk van een italiaans buffet in restaurant La Cantina en daarna houden we de vergadering in de serre.

 

GLAS 2023

GLAS 2023 vindt plaats op vrijdag 24 maart 2023 bij de RCE in Amersfoort. Bekijk het gehele programma op onze website. Je kunt je daar ook kosteloos aanmelden: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/03/24/kennismiddag-glas2023

De middag is het vervolg op GLAS2022, een symposium dat in het Rijksmuseum plaatsvond, en wordt georganiseerd door een jaarlijks wisselende groep uit het netwerk van de Glasgenoten.

Ledenvergadering 19 januari 2023

Voor onze leden en sympathisanten organiseren we twee keer per jaar een glas-gerelateerde excursie voorafgaand aan de vergadering en we hebben dan een gezamenlijke lunch, borrel en of diner.De uitgestelde najaarsvergadering zal plaatsvinden in het atelier van Ellen van der Leeden in Zeeland (plaats in Noord- Brabant). We bezoeken eerst de Sint Petruskerk in Uden, waar we een rondleiding krijgen en uitleg over de glasramen die gemaakt zijn door Theo Mols. Aansluitend borrel, diner en vergadering. U kunt zich opgeven voor deelname via het secretariaat. Bent u geïnteresseerd om lid te worden, maar wilt u eerst kennis met ons maken, dan bent u ook welkom op één van onze vergaderingen. Neemt u dan contact op met het secretariaat.