Over Glazeniersgilde OVG

Vanouds was de glazenier een vrij solitair ambachtsman. Dat is tegenwoordig anders.

Sinds 1999 bestaat de Ondernemersvereniging van Glazeniers (OVG). Ontstaan vanuit de behoefte tot samenwerking en behoud van kwaliteit in het ambacht.
Binnen onze branchevereniging is er een gezonde zakelijke concurrentie maar tegelijk ook samenwerking en kennisuitwisseling. Er is het onderling streven naar innovatie en kostenvermindering. Er is aandacht voor de werkomgeving en het verantwoord omgaan met materialen en technieken.
Er zijn naast de traditionele ook vele moderne technieken bijgekomen. Ze worden ingezet en geven inspiratie door de mogelijkheden ervan: fusen, slumpen, straaltechnieken en ultra hogedruk waterstraalsnijmachine’s ; ze zijn te vinden in de ateliers van de aangesloten bedrijven.

Kwaliteit en kennisuitwisseling

Waar voorheen de vereniging heeft getracht de kwaliteit voorop te stellen door middel van verplichte certificering via het EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties); wordt nu de toewijding en kwaliteit van de leden gewaarborgd door middel van een kritisch bezoek aan het atelier van nieuwe leden.
Bij de aangesloten bedrijven vind u gediplomeerde glazeniers, gecertificeerde specialisten en creatieve vakmensen die op hoog niveau glaskunstproducten vervaardigen of restaureren.

Opleiding Restauratie Glazenier

In samenwerking met het NCE (Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen) heeft de OVG de opleiding Restauratie Glazenier ontwikkeld. Per oktober 2020 kan men zich daarvoor  aanmelden. Kijk op https://www.erfgoedopleidingen.nl. De bestaande opleiding Creatief Vakman Glazenier, onderwezen in het St. Lukascollege te Boxtel kunnen wij helaas niet erkennen als complete opleiding tot het ambacht.
Glazeniers hebben bij tijd en wijle de toekomst van de gebrandschilderde glazen in eigen hand: ze hanteren wereldberoemde oude beglazingen, conserveren en documenteren, restaureren en kennen aan de ene kant de praktische bouwfysische principes van een beschermende beglazing en gaan aan de andere kant uit van ethische uitgangspunten die zijn verbonden aan het verantwoord handelen aan museale en monumentale glazen. OVG vind het belangrijk dat vanuit deze verantwoordelijkheid de leerlingen het vak moeten leren.

Samenwerking

De Ondernemersvereniging van Glazeniers overlegt met overheidsdiensten RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap); stichtingen en kerkgenootschappen; met andere gespecialiseerde vaklieden en brancheverenigingen oa GBO, (Glas Branche Organisatie) Kenniscentrumglas en GA-platform restauratie (Gespecialiseerde Aannemers).   https://www.ga-platformrestauratie.nl/   ; met architecten VAWR (Vereniging van Architecten in de Restauratie) en met subsidiënten.
In samenwerking met de stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) heeft de vereniging de URL (uitvoeringsrichtlijnen) voor het restaureren van (gebrandschilderde) glazen samengesteld. Een uitgebreid document dat zowel opdrachtgever als de architect van het bestek kan gebruiken voor verantwoorde restauratie.

Lid worden

Door lid te worden kunt u gebruik maken van de kennis en kunde van medeleden en tweemaal per jaar vergaderen we met voorafgaand een excursie.

Nieuws & Agenda

Ledenvergadering 19 januari 2023

Voor onze leden en sympathisanten organiseren we twee keer per jaar een glas-gerelateerde excursie voorafgaand aan de vergadering en we hebben dan een gezamenlijke lunch, borrel en of diner.De uitgestelde najaarsvergadering zal plaatsvinden in het atelier van Ellen van der Leeden in Zeeland (plaats in Noord- Brabant). We bezoeken eerst de Sint Petruskerk in Uden, waar we een rondleiding krijgen en uitleg over de glasramen die gemaakt zijn door Theo Mols. Aansluitend borrel, diner en vergadering. U kunt zich opgeven voor deelname via het secretariaat. Bent u geïnteresseerd om lid te worden, maar wilt u eerst kennis met ons maken, dan bent u ook welkom op één van onze vergaderingen. Neemt u dan contact op met het secretariaat.

Expositie Kunst met Glas in museum Lunteren

https://museumlunteren.nl/2022/08/05/expositie-kunst-met-glas/

Nog te zien t/m 4 maart 2023.

Internationale Glaskunstbeurs Zutphen 2022

12 en 13 november 2022 is er eindelijk weer een Internationale Glaskunstbeurs, nadat de beurs in Leerdam in 2019 voorgoed haar deuren sloot. Circa 50 kunstenaars tonen hun werk in de schitterende Walburgiskerk in het historische centrum van Zutphen.https://www.glaskunstbeurs-zutphen.nl/. 10.00 tot 17.00 uur .
Vanwege het grote succes is besloten dat de beurs voortaan jaarlijks in Zutphen wordt georganiseerd.

Hein van de Water van SiO2 wint gedeelde eerste prijs op glastentoonstelling in Munster

http://www.glasplastik-und-garten.de

Détail van het glaskunstwerk met gebruik van uraniumglas.

http://www.glasplastik-und-garten.de

Ga je naar Frankrijk op vakantie?

Kijk voor glas in lood ramen op de site

http://mesvitrauxfavoris.fr

En vergeet niet Chartres te bezoeken met het Centre International de Vitrail

https://www.centre-vitrail.org/en/

Tentoonstelling XXL Papier in Rijksmuseum Amsterdam toont enorme tekeningen van glas-in-lood Utrechtse Dom

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3433678/enorme-tekeningen-van-glas-in-lood-utrechtse-dom-in-rijksmuseum-te-zien
Tot begin september zijn de kartons die Roland Holst maakte te zien. Dit is zeer uitzonderlijk, omdat de kartons normaal gesproken in het depot worden bewaard.

OVG staat drie dagen op de Beurs Monument 17-18 en 19 mei 2022

https://www.monumentenbeurs.nl/nl/